دزموند توتو، فعال برابری آفریقای جنوبی، در 90 سالگی درگذشت

ژوهانسبورگ: سیریل رامافوزا، رئیس جمهور آفریقای جنوبی یکشنبه اعلام کرد دزموند توتو، فعال برنده جایزه صلح نوبل آفریقای جنوبی برای عدالت نژادی و حقوق دگرباشان جنسی و اسقف اعظم بازنشسته انگلیسی کیپ تاون درگذشت. او 90 ساله بود.
توتو که دشمن سازش ناپذیر آپارتاید بود، رژیم وحشیانه ظلم آفریقای جنوبی که باز هم اکثریت سیاه پوستان را تشکیل می‌داد، به طور خستگی‌ناپذیر، هرچند بدون خشونت، برای سقوط آن تلاش کرد.
این روحانی سرزنده و صریح از منبر خود به عنوان اولین اسقف سیاه ژوهانسبورگ و بعداً اسقف اعظم کیپ تاون و همچنین تظاهرات عمومی مکرر برای تحریک افکار عمومی علیه بی عدالتی نژادی در داخل و جهان استفاده کرد.