صفر تا ۱۰۰ بازی مسابقه شهروند و مافیا شبکه سلامت + آموزش – ماگرتا

هدف بازی مافیا پیدا کردن مافیا های شهر میباشند و به بیرون هدایت کردن آنها به خارج از بازی است. فردی که از بازی خارج می شود نباید پس بیرون رفتن از بازی نقش خویش را اعلام کند. در آغاز بازی پس از پخش کردن رندوم نقش ها بوسیله گرداننده ی بازی، همگی ی شهر چشمان خویش را می بندند ( میخوابند ) و مافیا بیدار می شوند تا یکدیگر را بشناسند. می‌کنند پس از اتمام روز ، مدیر بازی برای تک تک اعضا رای گیری میکند تا کسی که بخش اعظم ظن به مافیا بودن او میرد را پیدا کرده و کلیدی رای گیری او را اخراج کنند. در مرحله روز تک تک شرکت‌ کنندگان به نوبت شروع به اتهام زنی به نیز ( حدس زدن همین که چه کسی مافیا و چه کسی شهروند است ) دفاع از خویش و دیگری و… بعد گرداننده تک تک نقش را از خواب بیدار می کند تا وظیفه خود را انجام دهند ( در گزینه نقش ها و وظایفشان بخش اعظم توضیح می‌دهیم . قبل از هر چیز باید بگوییم بازی مافیا انواع متفاوتی دارااست که در همه جای عالم دوست داستنی و رایج میباشد ، پس ممکن میباشد نحوه بازی ما اصلی بازی شما مختلف باشد ، در آیتم سبک بازی خودتان و نقش ها و ریزه کاری هایش برای ما تفسیر دهید. درصورتیکه اسم مافیا به گوش شما خورده هست اما نمیدانید چرا تا این حد محبوب شده است، در ادامه همین مطلب حیاتی مارکوشیال ملازم باشید تا اساسی روش دقیق اجرای همین بازی و دلایل محبوبیت آن آشنا شوید. در دست گرفتن شهر و از بردن مافیا ها . مافیا ها همان شب اولیه با امر مدیر به هم معفری میگردند و همدیگر را میشناسند. پروردگار یا رییس آن گاه از گزینش نقشها و آشنایی بازیکنان اساسی نقشهایشان، اعلام می‌کند که شب شده است. گرگنما از شب چهارم آغاز به کار میکند. فرشته: شهروندی میباشد که یک توشه در ارتفاع بازی می تواند یکی از از اشخاص کشته شده شب یا روز را به تعیین خود به بازی بازگرداند. نقش جوکر جزئی از گروه مافیا است و هرشب یک نفر را گزینش میکند. در بازی مافیا مافیاها به تیتر نقش منفی در حیث گرفته می شوند و شهروندان به عنوان نقش مثبت در نظر گرفته می شوند. که در هر طرف نقش های متفاوتی وجود دارااست که به هر نفر بضاعت های متفاوتی می دهد که در طول بازی از آن ها به کار گیری می کنند. چیزی که این بازی را از بازی های دیگر مختلفی میکند، آن می باشد که اشخاصی که در ارتفاع بازی کشته میگردند باز نیز می توانند به بازی ادامه دهند و از آن لذت ببرند. البته شهروندان متوجه نمیشوند که دیگری چه نقشی دارااست و می بایست در ارتفاع بازی کلیدی حدس و ادله به آن برسند. ویتو در یک عدد از پروسه متوجه می شود پدر خودش هم یک خلافکار بوده و می گوید:” من در کل ارتفاع زندگیم سعی کردم شبیه به پدرم نباشم البته نمیدانستم هر قدمی که بر میدارم اکثر شبیه به او می شوم”. در ادامه جو کلیدی به کار گیری از رابط های خویش کاری می کند که ویتو از نزاع معاف شود؛ البته این به مضمون‌ نقطه نهایی یافتن مشکلات نیست و ویتو متوجه می شود پدرش قبل از مرگ مقدار زیادی پول قرض گرفته و طلب کار، یک هفته به آن‌ها به جهت پرداخت پول زمان داده. سپس به او اجازهی شلیک یک تیر دیتا میشود. مست نمیگردد. تیر نمیخورد. در‌حالتی که ساقی به او بزند تیر گادفادر سنگ شده ولی گرداننده حق گفتن پاراگراف ( تیر گاد فادر سنگ شده ) را به هیچ عنوان ندارد. نقش هر کس در بازی را صرفا خویش فرد و گرداننده یا بازی میداند. قوانین، شخصیتها و نقش های بازی مافیا از مواردی می باشد که پیش از آغاز بازی باید اهمیت آن ها آشنا باشید. دوره های شب و روز ادامه پیدا می‌کند تا یک تیم پیروز شود. قادر ترین نقش در گروه شهروندان، او میتواند اصلی هر کاراکتری دیگری رقابت کند، توان جادویی رویین بدن به او اذن میدهد که استعلام اشخاصی که از بازی حذف شده اند را بگیرد، در واقع برای دو نوبت می تواند دو نقش کنار رفته را از راوی بپرسد و پاره ای بازی را از گنگ بودن در بیاورد، همچنین چنانچه یکی از از اعضای مافیا به او شلیک نماید کشته نخواهد شد، ولی درصورتیکه دو شب پشت سرهم به او تیراندازی شود، او از بازی حذف میشود؛ در رای گیری هم او قدرتی ندارد و در صورتی که نتواند بقیه را قانع کند به راحتی کشته میشود. تن صدای هر شخص صد رد صد اهمیت دیگران مختلف است و اصلی دقت به این که مجموعه ها به رخ دایره ای یا نزدیک به نیز سرگرم بازی هستند، بدون شک همین قابلیت وجود دارااست که بتوانند صدای فرد دیگر را تشخیص دهند، به عنوان نمونه زمانی سوال پرسیده می‌گردد امشب چه کسی را نجات میدهید؟ مثلاً بایستی توجه کنند که چه کسی خجالتی خیس از مدام می باشد ؟ وقتی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در رابطه اهمیت بازی مافیا نصب وب تارنما خویش باشید.