قزاقستان تقریبا 10000 نفر را به دلیل ناآرامی های مرگبار بازداشت کرده است

نورسلطان: وزارت کشور این کشور آسیای مرکزی روز سه شنبه اعلام کرد که نیروهای امنیتی در قزاقستان 9900 نفر را در ارتباط با ناآرامی های هفته گذشته بازداشت کرده اند.
این جمهوری نفت‌خیز شوروی سابق می‌گوید پس از آن که اعتراضات اولیه مسالمت‌آمیز علیه افزایش قیمت سوخت خودرو به خشونت تبدیل شد، ساختمان‌های دولتی در چندین شهر بزرگ مورد حمله قرار گرفتند.
رئیس جمهور قاسم جومارت توکایف گفته است که شبه نظامیان اسلامگرا از دیگر کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان و همچنین خاورمیانه در میان مهاجمان بودند.