نیوزلند 149 مورد جدید ابتلا به کووید-19 را گزارش کرده است

ولینگتون: وزارت بهداشت نیوزیلند روز شنبه در بیانیه ای اعلام کرد که 149 مورد جدید ابتلا به کووید-19 گزارش شده است.
این وزارتخانه اعلام کرد: از 149 مورد جدید گزارش شده کووید-19، 145 مورد اجتماعی و چهار مورد وارداتی در مرزها بوده است.
به گفته این وزارتخانه، تعداد کل موارد کووید-19 در شیوع فعلی نوع دلتا در جامعه نیوزلند به 7975 نفر، عمدتاً در اوکلند و مناطق پیرامونی رسیده است.
77 بیمار کووید-19 در بیمارستان های نیوزلند وجود داشت. این وزارتخانه همچنین روز شنبه یک مورد مرگ ناشی از کووید-19 را گزارش کرد.
این وزارتخانه اعلام کرد که نیوزیلند از ابتدای همه گیری کرونا 10746 مورد تایید شده کووید-19 را ثبت کرده است.
به گفته این وزارتخانه، 85 درصد از نیوزیلندی‌های واجد شرایط اکنون به طور کامل در برابر کووید-19 واکسینه شده‌اند. بزرگترین شهر نیوزلند، اوکلند، در محدودیت‌های سطح سه هشدار کووید-19 قرار دارد. بقیه کشور در سطح هشدار دو محدودیت با فعالیت های داخلی محدود به 100 نفر است.