پاپ به زنان اجازه داد در نشست اسقف های آینده رای دهند

شهر واتیکان: پاپ فرانسیس تصمیم گرفته است که به زنان حق رای دادن در جلسه آتی اسقف ها بدهد، تغییری بی سابقه که نشان دهنده امیدهای او برای دادن مسئولیت های تصمیم گیری بیشتر به زنان و افراد عادی در زندگی جامعه است. کلیسای کاتولیک.
فرانسیس تصویب تغییرات در هنجارهای حاکم بر مجمع اسقف ها، یک نهاد واتیکانی که اسقف های جهان را برای جلسات دوره ای گرد هم می آورد.
واتیکان روز چهارشنبه اصلاحاتی را منتشر کرد که تایید کرد، که بر دیدگاه او برای ایفای نقش بیشتر مؤمنان غیر روحانی در امور کلیسا تأکید می کند که مدت هاست به روحانیون، اسقف ها و کاردینال ها واگذار شده است.
ده‌ها سال است که زنان خواستار حق رای در انجمن‌های صنفی شده‌اند که قرار است در ماه اکتبر برگزار شود.
از زمان دومین شورای واتیکان، جلسات دهه 1960 که کلیسا را ​​مدرن کرد، پاپ ها اسقف های جهان را برای چند هفته هر بار برای بحث در مورد موضوعات خاص به رم فراخوانده اند.
در پایان جلسات، اسقف‌ها در مورد پیشنهادهای خاص رأی می‌دهند و آن‌ها را به پاپ می‌سپارند، و سپس او سندی را با در نظر گرفتن نظرات آنها تهیه می‌کند.
تا به حال تنها افرادی که می توانستند رای دهند مردان بودند.
اما بر اساس تغییرات جدید، پنج خواهر مذهبی به پنج کشیش به عنوان نمایندگان رای دهنده برای احکام دینی خواهند پیوست.
علاوه بر این، فرانسیس تصمیم گرفته است که 70 عضو غیر اسقف را برای شورای کلیسا منصوب کند و خواسته است که نیمی از آنها زن باشند. آنها هم رای خواهند داشت.