پرتاب شی در نزدیکی نخست وزیر ژاپن کیشیدا در حین سخنرانی در فضای باز

توکیو: یک شی لوله مانند به نزدیکی نخست وزیر ژاپن فومیو کیشیدا در حین سخنرانی در فضای باز در شهر پرتاب شد. واکایاما رسانه های ژاپنی روز شنبه گفتند.
جیجی گفت که کیشیدا تخلیه شد. پخش کننده عمومی NHK گزارش داد که صدایی شبیه انفجار در محل شنیده شد و افزود که کیشیدا در محل حادثه پنهان شد. محل انفجار و در امان ماند.
به نظر می‌رسد که تصاویر خبری نشان می‌دهد که افسران مردی را در حالی که مردم منطقه را پاکسازی می‌کردند را زیر و رو می‌کنند و بیرون می‌آورند. NHK گفت که کیشیدا پس از بازدید از یک بندر ماهیگیری در شهر غربی ژاپن در حال شروع سخنرانی بود که این حادثه رخ داد.