کراچی: ازدحام ماه رمضان در کراچی ۱۲ کشته برجای گذاشت

اسلام آباد: دست کم 12 نفر که همگی زن و کودک بودند در ازدحام جمعیت جان باختند. رمضان رویداد خیریه توزیع غذا در میان خانواده های کارکنان شاغل در یک شرکت خصوصی در کراچی.
عرفانعلی بلوچیک مقام ارشد پلیس گفت که حدود 400 زن به شرکت رنگرزی در شهرک صنعتی و تجاری سند کراچی (SITE) رسیده اند. از ترس جمعیت زیاد، کارکنان شرکت درها را بستند زیرا هیچ ترتیبی برای سازماندهی صف وجود نداشت.
مردم وحشت کردند و شروع به هل دادن یکدیگر کردند تا غذا را جمع کنند. پلیس گفت که برخی از آنها در مجاورت فاضلاب افتادند و افزودند که چندین زن بیهوش شدند.
بلوچ گفت که مالک کارخانه به عنوان ذوالفقار، به زودی دستگیر می شود. مختیار باز کنیک مقام ارشد اداری گفت که مالک نه گواهی عدم اعتراض دریافت کرده و نه درخواست امنیت کرده است.