گزارش: “ده ها” معترض در تظاهرات قزاقستان کشته شدند

آلماتی، قزاقستان: پلیس قزاقستان روز پنجشنبه به رسانه های محلی گفت که پلیس در قزاقستان “ده ها” معترض را در طول شب هنگام تلاش برای یورش به ساختمان های اداری در بزرگترین شهر آلماتی این کشور کشت.
به نقل از اینترفکس قزاقستان، تاس و ریانووستی، سلطانات ازیربک، سخنگوی پلیس، گفت: «شب گذشته، نیروهای افراطی سعی کردند به ساختمان‌های اداری، اداره پلیس شهر آلماتی و همچنین کمیساریای پلیس محلی حمله کنند. ده‌ها مهاجم از بین رفتند.» آژانس ها