ینس استولتنبرگ پس از مذاکرات روسیه گفت: در صورت حمله اوکراین، ناتو می تواند در اروپای شرقی تقویت شود.

بروکسل: دبیرکل ناتو روز جمعه گفت در صورت استفاده مجدد روسیه از زور علیه اوکراین، ناتو ممکن است نیروهای بیشتری را به متحدان شرقی مستقر کند.
ینس استولتنبرگ پس از نشست ناتو به خبرنگاران در بروکسل گفت: “اگر روسیه بار دیگر از زور علیه اوکراین استفاده کند و به اوکراین حمله کند، ما باید به طور جدی نیاز به افزایش بیشتر حضور خود در بخش شرقی ائتلاف را بررسی کنیم.” شورای روسیه، در پاسخ به یک سوال.
او نسبت به “خطر واقعی برای یک درگیری مسلحانه جدید در اروپا” هشدار داد، اگرچه او گفت که ناتو “برای جلوگیری از” چنین سناریویی “هر کاری که می توانیم انجام خواهد داد.”