4 کودک در اثر آتش سوزی شدید در خانه لندن جان خود را از دست دادند

لندن: مقامات اعلام کردند که بر اثر آتش سوزی در خانه ای در جنوب لندن، چهار کودک جان خود را از دست دادند.
حدود 60 آتش نشان به خانه ای در یک منطقه مسکونی رفتند و کودکان را از خانه بیرون آوردند زیرا آتش سوزی شدید پنج شنبه شب ساختمان را فرا گرفت.
چهار کودک که گمان می رود با هم فامیل باشند، در محل درمان شدند و به بیمارستان منتقل شدند و مرگ آنها اعلام شد. سن آنها فوراً در دسترس نبود.
اندی رو، کمیسر آتش نشانی لندن گفت: “این حادثه ای است که همه را با اندوه عمیق بی حس کرده است.” فکر من با خانواده و دوستان کودکان، کل جامعه محلی و همه کسانی است که تحت تأثیر این آتش سوزی قرار خواهند گرفت.»
رو گفت که به آتش نشانان به عنوان اولویت مشاوره ارائه شده است. علت آتش سوزی در دست بررسی است.