jab: تزریق تقویت کننده برای رویدادهای بزرگ در آینده مورد نیاز است: وزیر بهداشت بریتانیا

لندن: ساجد جاوید، وزیر بهداشت بریتانیا، روز دوشنبه گفت که بریتانیا قصد دارد مجوز کووید-19 خود را برای تزریق تزریقی تقویت کند، زمانی که همه بزرگسالان “فرصتی معقول” برای دریافت سومین واکسن خود داشته باشند.
از روز چهارشنبه، مشروط به تصویب پارلمان در روز سه‌شنبه، بریتانیایی‌ها برای ورود به کلوپ‌های شبانه و رویدادهای بزرگ باید آزمایش جریان جانبی منفی را نشان دهند و برای افرادی که دوواکسن زده‌اند، معاف می‌شوند.
جاوید به مجلس گفت: «هنگامی که همه بزرگسالان شانس معقولی برای دریافت تزریق تقویت کننده خود داشته باشند، ما قصد داریم این معافیت را تغییر دهیم تا به دوز تقویت کننده نیاز داشته باشیم.