افغانستان: سازمان ملل 32 میلیون دلار کمک نقدی به افغانستان می دهد

کابل: رسانه های محلی گزارش دادند که سازمان ملل متحد 32 میلیون دلار کمک های بشردوستانه را به صورت نقدی به افغانستان ارائه کرده است که به بانک بین المللی افغانستان (AIB) تحویل داده شده است.
به گزارش خامه پرس، بانک مرکزی افغانستان – دا افغانستان بانک – گفت که کمک های سازمان ملل به افغانستان ادامه دارد و آنها 32 میلیون دلار پول نقد دریافت کرده اند.
دا افغانستان بانک در بیانیه ای گفته است که این مبلغ به بانک بین المللی افغانستان (AIB) تحویل داده شده است.
بر اساس این بیانیه، آنها از همه آن تلاش‌های کمک‌های بشردوستانه که تغییرات مثبتی را در زندگی افراد نیازمند ایجاد می‌کند، استقبال می‌کنند.
این مقدار پول بخشی از پروسه ای است که بر اساس آن سازمان ملل متحد تا مارس 2022 هر هفته 20 میلیون دالر به افغانستان می دهد.
طالبان در 15 اگست کنترل کابل را به دست گرفتند و به دنبال آن کشور دچار بحران عمیق اقتصادی، انسانی و امنیتی شده است.
ترکیبی از تعلیق کمک‌های خارجی، مسدود کردن دارایی‌های دولت افغانستان و تحریم‌های بین‌المللی بر طالبان، کشوری را که از سطح بالای فقر رنج می‌برد، وارد یک بحران اقتصادی تمام عیار کرده است.
جامعه جهانی، از دولت ها گرفته تا سازمان های غیر دولتی، کمک های مختلفی را به مردم افغانستان ارائه کرده است.