تیانجین: تیانجین چین 2 مورد Omicron را برای آزمایش تمام 14 میلیون ساکن پیدا کرد | اخبار هندوستان

رسانه دولتی گزارش داد که شهر شمالی تیانجین آزمایش جمعیت حدود 14 میلیونی خود را روز یکشنبه پس از شناسایی حداقل دو مورد محلی Omicron آغاز کرد.
دولت تیانجین گفت که افراد در چهار منطقه طی 24 ساعت آینده آزمایش خواهند شد در حالی که سایر مناطق روز بعد آزمایش خواهند شد. ساکنان فقط زمانی که نتیجه منفی دریافت کنند کد سبز سلامت لازم برای سفر را دریافت خواهند کرد. شهر به مردم توصیه کرد به دلایل غیرضروری شهر را ترک نکنند.
تاکنون هیچ دستور قرنطینه کامل داده نشده است. شیوع این بیماری خطراتی را برای پکن و بازی های المپیک زمستانی آتی به همراه دارد، زیرا تعداد زیادی از مسافرانی که در این دو شهر کار می کنند و زندگی می کنند.