حمله سایبری بسیاری از وب سایت های دولت اوکراین را از بین می برد

کیو: یک حمله سایبری گسترده پنجشنبه شب بر روی وب سایت های دولت اوکراین انجام شد که برخی از آنها صبح جمعه قابل دسترسی نبودند.
وب سایت های وزارت امور خارجه، کابینه وزیران، سیاست ارضی، شورای امنیت و دفاع و وزارت آموزش و پرورش همه ظاهراً کار نمی کنند.
این وزارتخانه در فیس بوک اعلام کرد: «به دلیل حمله جهانی در شب 13 تا 14 ژانویه 2022، وب سایت رسمی وزارت آموزش و علوم به طور موقت از کار افتاده است.
در برخی از وب سایت ها متنی به سه زبان – اوکراینی، لهستانی و روسی – وجود دارد که می گوید همه داده های اوکراینی ها که در شبکه آپلود شده اند، عمومی شده است.
مقامات امنیتی فوراً برای اظهار نظر در دسترس نیستند.