کره شمالی: ایالات متحده پرتاب موشک کره شمالی را به عنوان “تهدیدی” برای جامعه بین المللی محکوم کرد

واشنگتن: ایالات متحده آمریکا سه شنبه پرتاب موشک اخیر کره شمالی را به عنوان تهدیدی برای جامعه بین المللی محکوم کرد و بر تعهد خود برای دفاع از کره جنوبی و ژاپن تاکید کرد.
وزارت امور خارجه به صراحت گفت که این آزمایش دوم در کمتر از یک هفته یک موشک بالستیک بوده است، نه آنطور که کره جنوبی آن را توصیف کرده است.
این وزارتخانه با استفاده از مخفف نام رسمی کره شمالی گفت: “این پرتاب قطعنامه های متعدد شورای امنیت سازمان ملل متحد را نقض می کند و تهدیدی برای همسایگان کره شمالی و جامعه بین المللی است.”