گلدسته: 3 کشته و 1 زخمی در تیراندازی در پمپ بنزین تگزاس

گارلند: پلیس اعلام کرد در تیراندازی در یک فروشگاه رفاهی در منطقه دالاس سه نفر کشته و نفر چهارم به شدت زخمی شدند.
اداره پلیس گارلند گفت که تیراندازی یکشنبه شب در حومه دالاس در گارلند اتفاق افتاد و در یک ویدئوی نظارتی ضبط شد. به گفته پلیس، مردی از یک وانت سفید رنگ خارج شد و به داخل مغازه رفت و تیراندازی کرد.
به گفته پلیس، مرد پس از آن دوباره سوار کامیون شد و با سرعت دور شد.
به گفته پلیس، چهار نفر مورد اصابت گلوله قرار گرفتند و سه نفر در صحنه کشته شدند. نفر چهارم در شرایط وخیم به بیمارستان منتقل شد. نام آنها هنوز اعلام نشده است.
پلیس همچنان در جستجوی تیرانداز است.
تیرانداز کلاه بیسبال، ماسک جراحی آبی و شورت ورزشی تیره رنگ بر سر داشت. پلیس گفت که او پیراهن نپوشیده بود.